Menegina (el più bel nom)

 

 

Menegina (el più bel nom).


Menegina l’è ‘n nom aosi ciaro

menegina l’è ‘n nom ce sbronzina,

menegina l’è ‘n nom douzamaro,

menegina l’è ‘n nom da ciartel:


Menegina, Menegina, Menegina

l’è ‘l nom pù bel.


An ce senti la giata del Paol

a sgnaolar su la spreoza o n’cosina,

con cel sgnich, con cel sgnèc, con cel sgnàol

senti i grisoi d’amor denter ci:


Menegina, Menegina, Menegina

m’ pares tutt tì.


Vegna fuer tutti i nomi del mondo

sìei de fraila, contessa o rezina,

el to nom l’è ‘l pu bel e ‘l pù tondo

ce a la recia me sonia ogni dì:


Menegina, Menegina, Menegina

‘i gias demò ti.