Al mercà

 

 

Al mercà.


El me pa lìè anda al mercà

e tut i dì me ne fa vüna, vüna, vüna.

L'ha cumprà un bel gallet

che sarà la mia fortuna, una, una.

El gallet cu cu ru cu

l'è sempre su l'è sempre su,

el galet cu cu ru cu

l'è sempre su l'è sempre su.

micin… gnau, gnau

cagnin… bau, bau

berin… be, be

bucin… ma, ma